Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

رویدادها
پروژه ها
projects

صفحه اصلی

 ایمر  افتخار می کند که نزدیک به نیم سده خدمتگزار مردم بوده و به یاری پروردگار و پشتیبانی مردم ، این راه را همچنان خواهد پیمود.
 ایمر امید دارد در آستانه ی هزاره ی سوم ، که زمان شکوفایی بیشتر اندیشه و توانمندی بسیار صنعت راه ، راه آهن و قطار شهري است، با پیشرفت کشورهای توسعه یافته همراه و همگام شود.
 ایمر  با تاکید بر کیفیت به سلامت هرچه بیشتر راه ها و جاده ها برای حفظ جان مردم، محیط زیست و آثار باستانی و تاریخی متعهد و پایبند است.
 ایمر با درنظر گرفتن رضایت کارفرمایان و ارائه بهترین خدمات با رعایت قوانین و مسئولیت های اجتماعی بر ماندگاری هر چه بیشتر خویش مهر تائید می زند.